بانک شماره اواجیق

درباره اواجیق

آواجیق یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر کوچک و مرزی در بخش دشتک شهرستان چالدران قرار دارد. آواجیق به معنای آبادانی کوچک، متشکل از آوا یا اووا، در زبان ترکی به مفهوم آبادانی یا محل سکونت می‌باشد و «جیق» پسوند تصغیر می‌باشد که در سایر مناطق ماکو مانند باخچاجیق، قالاجیق و به به جیق نیز وجود دارد. مردم این شهر بهزبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کنند.

آواجیق که دراصطلاح محلی به آن محال آواجیق گفته می‌شود بالغ بر۴۰ روستا بانام‌های کلیساکندی، عربدیزج، قلی دیزج، حالحال سفلی وعلیا، دیلک وردی، جنگ تپه، شادلوی علیاوسفلی، جمال کندی، سلمان آباد، سلیمان آغل، صوفعلی، قیان کند ی، نفطو، آغبلاغ، علوجنی، آرخاشان، بدولی، جوزر، سارمساقلو، ساری اجاق، سیران، قزل بلاغ، کشتاز، بیگ کندی، پیراحمدکندی و نادو اروج کندی، شگفتیک، شاه بنده لو، صفو، سازآغل، گول، گول سید، جبارلو و عربین کندی وطهماسب کندی ن… می‌شود که اکثراین روستاها با ترکیه هم‌مرز می‌باشند کلیساکندی بزرگ‌ترین روستای محال آواجیق ازنظر جمیعیت می‌باشد که به عنوان مرکز بخش آواجیق یا دستک انتخاب گردید؛ که فاصلهٔ آن با شهر ماکو ۳۰ کیلومتر و با شهر چالدران ۴۰ کیلومتر می‌باشد. از مناظرطبیعی آواجیق می‌توان آبشارشرشر وغارها سنگی وچشمه‌های داشبلاغ و زی سوی روستای عربدیزج را نام برد. ییلاقات آواجیق در بهار و تابستان با انواع گیاهان و گل‌های وحشی و چشمه‌های گوارا و هوایی خنک یکی از بی نظیرترین ییلاق‌های شمال غرب می‌باشد.[نیازمند منبع]در برخی از روستاهای آواجیق قبرستان‌هایی متروکه وجود دارد که به قبرستان ارامنه معروف است و در برخی صخره‌ها ی موجود در اطراف روستاها علامت صلیب بر روی آن‌ها کنده کاری شدهاست وتا چند سال پیش خرابه کلیسایی در روستای کلیساکندی موجود بود حفاری‌های غیر مجاز زیادی در اکثر روستاهای آواجیق انجام گرفته قطعا صدمات زیادی به آثار باستانی احتمالی مدفون زده شده‌است یکی از اماکنی که حفاری‌های غیر مجاز درآن انجام گدفته تپه قره قالای روستای عرب دیزج است که بقایای دیوارهایی که با سنگ ساخته شده هنوز در زمین قابل مشاهده است که وسعت قابل ملاحظه‌ای را پوشانده هم چنین بقایای ظروف سفالین رنگی وعمدتاغیررنگی زیادی در آن محدوده یافت می‌شودکه این محدوده شهرک یا روستای بزرگی در دوران قدیم بوده‌است شکل قبرهای تخریب شده در این محدوده با شکل قبرهای اورارتویی مطابقت دارداین تپه مشرف به روستاها ی پایین دستی یعنی عربدیزج کلیساکندی علوجنی قلی دیزج وحالحال سفلی ودیلک وردی می‌باشد و به نظر میرسد برخی از این خرابه‌های موجود کاربری نظامی داشته سواران مسلح یا (آتچی‌ها )ی آواجیق در خواباندن غائله‌ها در تاریخ معاصر نقش داشتند وعلاوه بر پاسداری از مرز آواجیق در مواقع نیاز به یاری مناطق همجوار می شتافتندکه نمونه بارز آن کمک آتچیلار آواجیق به اهالی خوی در غائله جیلوها بود.

لیست شماره های اواجیق

۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۴۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۵۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۶۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۶۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۶۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۶۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۶۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۶۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۶۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۷۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۸۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۱۹۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۰۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۱۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۲۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۲۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۲۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۲۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۲۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۲۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۲۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۲۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۳۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۴۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۵۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۶۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۶۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۶۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۶۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۶۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۶۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۶۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۷۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۸۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۲۹۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۰۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۱۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۲۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۳۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۳۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۳۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۳۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۳۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۳۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۳۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۳۹
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۰
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۱
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۲
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۳
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۴
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۵
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۶
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۷
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۸
۰۹۱۴۹۶۲۶۳۴۹
۰۹۱۴۱۶۵۰۷۹۸
۰۹۱۴۱۶۵۰۸۰۰
۰۹۱۴۱۶۵۰۸۰۱
۰۹۱۴۱۶۵۰۸۰۲
۰۹۱۴۱۶۵۰۸۰۳
۰۹۱۴۱۶۵۰۸۰۴
۰۹۱۴۱۶۵۰۸۰۵
۰۹۱۴۱۶۵۰۸۰۶
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۰۱
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۰۲
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۰۳
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۰۴
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۰۵
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۰۷
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۰۹
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۰
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۱
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۲
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۳
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۴
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۵
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۶
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۸
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۱۹
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۰
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۱
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۲
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۳
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۴
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۵
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۶
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۷
۰۹۱۴۳۶۱۶۰۲۸
۰۹۱۴۳۶۱۸۲۳۹
۰۹۱۴۳۶۱۸۲۴۰
۰۹۱۴۳۶۱۸۲۴۱
۰۹۱۴۳۶۱۸۲۴۲
۰۹۱۴۳۶۱۸۲۴۳
۰۹۱۴۳۶۱۸۲۴۴
۰۹۱۴۳۶۱۸۳۱۴
۰۹۱۴۴۶۱۵۱۲۹

برای دانلود بانک شماره اعتباری اواجیق بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی اواجیق بصورت فایل اینجا کلیک کنید.