بانک شماره برزک

درباره برزک

برزک یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر با جمعیت ۳۵۲۹ نفر (برآورد ۱۳۸۳ خ) در بخش برزک شهرستان کاشان قرار دارد. شهر برزک دارای بیشترین سهم گل در منطقهٔ کاشان با دارابودن ۷۰٪ گُل منطقه است. همچنین، با داشتن کارخانه‌های صنعتی و سنتی گلاب‌گیری سهم قابل‌توجهی از گل و گلاب منطقهٔ کاشان را دارد.

این شهر زیبا دارای درختان گردو و بادام و همچنین شاه‌توت است. برزک بیشترین سهم تولید و توزیع شاتوت را در منطقه داراست. این شهر دارای آب‌وهوایی معتدل در بهار و تابستان است، و در زمستان نیز هوای سردی دارد.

لیست شماره های برزک

۰۹۱۳۹۶۱۴۰۲۲
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۲۳
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۲۴
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۲۵
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۲۶
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۲۷
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۲۸
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۲۹
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۳۱
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۳۲
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۳۳
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۳۴
۰۹۱۳۹۶۱۴۰۳۵
۰۹۱۳۲۶۱۱۳۱۸
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۷۳
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۷۴
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۷۵
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۷۶
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۷۷
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۷۸
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۷۹
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۰
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۱
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۲
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۳
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۴
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۵
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۶
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۷
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۸
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۸۹
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۰
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۱
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۲
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۳
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۴
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۵
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۶
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۷
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۸
۰۹۱۳۲۶۱۵۳۹۹
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۰
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۱
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۲
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۳
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۴
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۵
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۶
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۷
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۸
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۰۹
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۰
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۱
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۲
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۳
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۴
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۵
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۶
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۷
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۸
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۱۹
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۰
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۱
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۲
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۳
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۴
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۵
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۶
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۷
۰۹۱۳۲۶۱۵۴۲۸
۰۹۱۳۲۶۱۵۶۵۰
۰۹۱۳۲۶۱۵۶۵۱
۰۹۱۳۲۷۷۰۸۱۰
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۳۲
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۳۳
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۳۴
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۳۵
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۳۶
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۳۷
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۳۸
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۳۹
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۴۰
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۴۱
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۴۲
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۴۳
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۴۴
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۴۵
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۴۶
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۰
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۱
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۲
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۳
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۴
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۵
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۶
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۷
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۸
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۵۹
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۶۰
۰۹۱۳۳۶۴۴۸۶۱

برای دانلود بانک شماره اعتباری برزک بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی برزک بصورت فایل اینجا کلیک کنید.