بانک شماره ترک

درباره ترک

تَرْک (به انگلیسی: Tark) یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران است. این شهر مرکز دهستان کندوان و بخش کندوان شهرستان میانه می‌باشد. شهر ترک در میان جاده نیر به میانه واقع شده است. این شهر در ۲۶ کیلومتری شمال شرقی شهر میانه (مرکز شهرستان)، در دشتی در جنوب قسمت میانی بخش کندوان واقع است و حدود ۵۲۵، ۱ متر ارتفاع دارد. دامنه‌های جنوبی رشته کوه بزقوش بر آن مشرف است.[۳] ترک در منطقه آب و هوایی سرد و خشک قرار دارد. میانگین بیشترین دمای آن در تابستانها °۳۵، میانگین کمترین آن در زمستانها °۱۸-، و میانگین بارش سالانه آن حدود ۲۵۰ میلی‌متر است. آب شهر از رود و چشمه و قنات تأمین می‌گردد. از مراتع غنی و فراوان پیرامون شهر برای دامداری استفاده می‌شود. وجود رود و اراضی حاصلخیز و مراتع پیرامون را در پیدایش آبادی ترک و سکونت در آن مؤثر دانسته‌اند.

این منطقه به دلیل قرار گرفتن در جنوب دامنه‌های رشته‌کوه‌های بزقوش حاصل‌خیز بوده و باغات سیب این منطقه بسیار معروف است.زبان مردم آن ترکی آذربایجانی است.

لیست شماره های ترک

۰۹۱۴۹۲۳۰۰۲۱
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۲۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۲۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۲۵
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۲۶
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۲۷
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۲۸
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۲۹
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۰
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۱
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۲
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۵
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۶
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۷
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۸
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۳۹
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۰
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۱
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۲
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۵
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۶
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۷
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۸
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۴۹
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۰
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۱
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۲
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۶
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۷
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۸
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۵۹
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۰
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۱
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۲
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۵
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۷
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۸
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۶۹
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۰
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۱
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۲
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۵
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۶
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۸
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۷۹
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۰
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۱
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۲
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۵
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۶
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۷
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۸۹
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۰
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۱
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۲
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۵
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۶
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۷
۰۹۱۴۹۲۳۰۰۹۸
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۰۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۰۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۰۵
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۰۶
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۰۷
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۰۸
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۰۹
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۱۲
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۱۳
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۱۴
۰۹۱۴۹۲۳۰۱۱۵

۰۹۱۴۱۲۵۴۶۶۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۶۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۶۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۶۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۷۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۸۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۶۹۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۰۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۱۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۲۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۳۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۴۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۴۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۴۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۴۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۴۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۴۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۴۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۵۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۶۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۷۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۷۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۷۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۷۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۷۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۷۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۷۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۷۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۸۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۷۹۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۰۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۱۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۲۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۳۹
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۴۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۴۱
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۴۲
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۴۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۴۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۴۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۴۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۵۰
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۵۳
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۵۴
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۵۵
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۵۶
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۵۷
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۵۸
۰۹۱۴۱۲۵۴۸۵۹
۰۹۱۴۴۲۳۳۳۷۲
۰۹۱۴۴۲۳۳۳۷۳
۰۹۱۴۴۲۳۳۷۲۹
۰۹۱۴۴۲۳۳۷۳۰
۰۹۱۴۴۲۳۳۷۳۱
۰۹۱۴۴۲۳۴۲۳۷
۰۹۱۴۴۲۳۴۲۳۸
۰۹۱۴۴۲۳۴۲۳۹
۰۹۱۴۴۲۳۴۷۰۳
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۱۸
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۱۹
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۲۰
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۲۱
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۲۳
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۲۴
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۲۶
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۲۷
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۲۸
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۲۹
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۰
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۱
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۲
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۳
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۴
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۵
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۶
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۷
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۸
۰۹۱۴۴۲۳۵۲۳۹
۰۹۱۴۴۲۳۹۷۵۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۵۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۶۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۷۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۷۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۷۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۷۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۷۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۷۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۷۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۷۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۸۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۷۹۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۰۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۰۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۰۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۰۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۰۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۰۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۰۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۱۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۲۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۳۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۴۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۴۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۴۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۴۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۴۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۴۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۴۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۵۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۶۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۷۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۸۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۸۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۸۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۸۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۸۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۸۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۸۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۸۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۸۹۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۰۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۰۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۰۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۰۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۰۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۰۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۰۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۱۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۲۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۳۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۴۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۵۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۶۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۷۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۰
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۸
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۸۹
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۹۱
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۹۲
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۹۳
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۹۴
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۹۵
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۹۶
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۹۷
۰۹۱۴۴۲۴۰۹۹۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۰۲
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۰۳
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۰۴
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۰۵
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۰۶
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۰۷
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۰۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۰۹
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۱۲
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۱۳
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۱۴
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۱۵
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۱۶
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۱۷
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۱۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۱۹
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۱
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۲
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۳
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۴
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۵
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۶
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۷
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۲۹
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۰
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۱
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۲
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۳
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۴
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۵
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۶
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۷
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۳۹
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۰
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۱
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۲
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۳
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۴
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۵
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۶
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۷
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۴۹
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۰
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۱
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۲
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۳
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۴
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۵
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۶
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۷
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۵۹
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۰
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۱
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۲
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۳
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۴
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۵
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۶
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۷
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۶۹
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۰
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۱
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۲
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۳
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۴
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۵
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۶
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۷
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۸
۰۹۱۴۴۲۴۱۰۷۹

برای دانلود بانک شماره اعتباری ترک بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره اعتباری ترک بصورت فایل اینجا کلیک کنید.