بانک شماره جندق

درباره جندق

جَندَق شهری در حاشیهٔ جنوبی دشت کویر ایران می‌باشد. شهر در شمال‌شرقی استان اصفهان با واقع شده‌است.

جندق از توابع شهرستان خور در ۳۵۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان قرار دارد. موقعیت جغرافیایی آن عرض ۳۳:۵۶:۲۳ شمالی و طول ۵۴:۲۱:۲۹ شرقی ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد۱۲۱۳ متر می‌باشد. جندق از شمال به کویر بزرگ، از غرب به کویر ریگ جن و سلسله کوه‌های جندق، از جنوب به بیاباتهای اطراف خور و از شرق به حاشیه جنوبی دشت کویر محدود می‌شود.

شهر جندق در زمان‌های گذشته در مسیر شاه راه ارتباطی کاروان گذر جندق به بیدستان قرار داشته و کاروانهایی که از سمت جنوب ایران قصد عزیمت به ری و شمال کشور را داشته‌اند، قبل از عبور از دریای کویر در جندق اتراق می‌کرده‌اند.

سون هدین کویر نورد بزرگ سویدی در کتاب کویرهای ایران به نام جندق اشاره کرده و ۲ روز را قبل از عزیمت به طرود در جندق سپری کرده‌است. در حال حاضر جندق محور ارتباطی اصفهان-نایین-جندق-دامغان-مشهد است و مسافرانی که از اصفهان و شهرهای جنوبی ایران قصد عزیمت به مشهد را دارند از این محور استفاده می‌کنند.

این شهر قدمتی بیش از هزار سال دارد و قلعهٔ خشتی باستانی در شمال آن مربوط به دورهٔ ساسانی می‌باشد. جمعیت شهر جندق حدود۵۰۰۰ نفر است. زنان بیشتر به قالی بافی می‌پردازند که معروف به قالی نفیس نایینی است و مردان در تولیدی‌های آجر ساختمانی، ساختمان‌سازی در سطح شهرستان، مرغداری، دامداری و تاحدودی کشاورزی و.. کار می‌کنند. روستای زیبای مصر از توابع جندق در۴۰ کیلومتری شمال شرق واقع است که بخاطر طبیعت خاص آن و آسمان پرستارهٔ کویری و ماسه‌های روانش جذابیت زیادی برای توریست‌های داخلی دارد. یغمای جندقی؛ شاعر بزرگ فارسی زبان در دوران قاجاراست که سرایندهٔ غزلیات عاشقانه و هزلیات شیرین و مرثیه‌های سوزناک در رثای حسین بن علی است. خانهٔ این شاعر بزرگ در قسمت قلعهٔ جندق واقع است.

لیست شماره های جندق

۰۹۱۳۹۲۳۰۰۴۹
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۰
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۱
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۲
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۳
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۴
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۶
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۷
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۸
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۵۹
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۰
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۱
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۲
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۳
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۴
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۵
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۷
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۸
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۶۹
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۰
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۱
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۲
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۳
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۴
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۵
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۶
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۸
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۷۹
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۰
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۱
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۲
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۳
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۴
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۵
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۶
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۷
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۸۹
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۰
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۱
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۲
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۳
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۴
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۵
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۶
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۷
۰۹۱۳۹۲۳۰۰۹۸
۰۹۱۳۹۲۳۰۱۰۳
۰۹۱۳۲۲۳۰۴۷۷
۰۹۱۳۲۲۳۰۴۷۸
۰۹۱۳۳۲۳۰۳۷۹
۰۹۱۳۳۲۳۰۳۸۰
۰۹۱۳۳۲۳۰۳۸۱
۰۹۱۳۳۲۳۰۴۸۶
۰۹۱۳۳۲۳۰۴۸۷
۰۹۱۳۳۲۳۰۴۸۸
۰۹۱۳۳۲۳۰۵۹۰
۰۹۱۳۳۲۳۰۵۹۱
۰۹۱۳۳۲۳۰۵۹۲
۰۹۱۳۳۲۳۰۵۹۳
۰۹۱۳۳۲۳۰۵۹۴
۰۹۱۳۳۲۳۰۷۴۱
۰۹۱۳۳۲۳۰۷۴۲
۰۹۱۳۳۲۳۰۸۷۴
۰۹۱۳۳۲۳۰۸۷۵
۰۹۱۳۳۲۳۰۸۷۶
۰۹۱۳۳۲۳۰۸۷۷
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۷۴
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۷۵
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۷۶
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۷۷
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۷۸
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۷۹
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۰
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۱
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۲
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۳
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۴
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۵
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۶
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۷
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۸
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۸۹
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۰
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۱
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۲
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۳
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۴
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۵
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۶
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۷
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۸
۰۹۱۳۳۲۳۲۰۹۹
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۰
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۱
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۲
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۳
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۴
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۵
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۶
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۷
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۸
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۰۹
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۱۰
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۱۳
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۱۴
۰۹۱۳۳۲۳۲۱۱۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۵۶۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۵۶۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۵۶۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۵۶۸
۰۹۱۳۳۲۳۳۵۶۹
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۰۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۰۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۰۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۰۳
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۷۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۷۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۷۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۷۳
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۷۴
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۷۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۷۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۶۷۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۷۵۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۷۵۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۷۵۸
۰۹۱۳۳۲۳۳۷۵۹
۰۹۱۳۳۲۳۳۷۶۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۷۶۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۷۶۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۷۶۳
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۴۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۴۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۴۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۴۸
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۴۹
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۵۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۵۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۵۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۵۳
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۵۴
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۴۴
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۴۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۴۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۴۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۴۸
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۴۹
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۳
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۴
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۸
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۵۹
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۳
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۴
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۸
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۶۹
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۳
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۴
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۸
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۷۹
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۳
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۴
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۸
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۸۹
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۹۰
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۹۱
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۹۲
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۹۴
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۹۵
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۹۶
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۹۷
۰۹۱۳۳۲۳۳۹۹۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۰۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۰۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۰۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۰۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۰۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۰۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۰۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۰۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۱۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۲۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۳۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۴۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۴۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۴۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۴۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۴۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۴۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۴۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۴۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۵۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۶۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۷۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۸۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۰۹۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۰۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۱۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۱۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۱۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۱۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۱۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۱۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۱۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۱۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۲۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۲۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۸۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۸۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۸۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۱۹۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۰۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۱۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۲۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۲۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۲۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۲۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۲۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۲۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۲۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۲۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۳۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۴۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۴۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۴۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۴۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۴۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۴۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۴۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۵۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۶۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۷۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۸۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۲
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۳
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۴
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۵
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۶
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۷
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۸
۰۹۱۳۳۲۳۴۲۹۹
۰۹۱۳۳۲۳۴۳۰۰
۰۹۱۳۳۲۳۴۳۰۱
۰۹۱۳۳۲۳۴۳۰۲

برای دانلود بانک شماره اعتباری جندق بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی جندق بصورت فایل اینجا کلیک کنید.