بانک شماره جوشقان و کامو

درباره جوشقان و کامو

کامو و چوگان شهری تازه تأسیسی در استان اصفهان از توابع شهرستان کاشان و بخش قمصر است که با پیوستن دو منطقه «کامو» و «چوگان» در دی‌ماه ۱۳۹۲ با تاییدیه و مصوبه هیئت دولت، بوجود آمده‌است و نام آن از شهر جوشقان و کامو به کامو و چوگان تغییر یافته‌است.

این شهر با جمعیت ۵۵۰۴ نفر (برآورد ۱۳۷۵خ) (۶۸۰۰ نفر: برآورد ۱۳۸۱) در بخش قمصر شهرستان کاشان و در دامنه کوه کرکس قرار دارد.

جوشقان و کامو در ۶۰ کیلومتری کاشان و ۹۰ کیلومتری اصفهان قرار گرفته‌است. این شهر از ادغام دو روستای جوشقان و شهرک وحدت تشکیل شده‌است و شهرداری این شهر در ۲۳ اسفند ۱۳۸۰ آغاز به‌کار کرد. آب و هوای این شهر، سرد و معتدل است.

دو کوشک (کاخ) در جوشقان وجود داشته‌است، یکی در جنوب روستا و دیگری در شمال آن. نام این روستا نیز گوشکان (به تلفظ محلی: گوشکون به معنی مکانی که در گوشه قرار گرفته‌است می‌باشد) است که با نگارش عربی‌وار ملایان که گ را ج تلفظ می‌کنند به صورت جوشقان درآمده‌است.

لیست شماره های جوشقان و کامو

۰۹۱۳۹۶۱۱۰۶۷
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۶۸
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۶۹
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۰
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۱
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۲
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۳
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۴
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۵
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۶
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۷
۰۹۱۳۹۶۱۱۰۷۸
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۹۷
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۹۸
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۹۹
۰۹۱۳۱۶۳۱۳۵۰
۰۹۱۳۱۶۳۱۳۵۱
۰۹۱۳۱۶۳۲۵۷۷
۰۹۱۳۱۶۳۲۵۷۸
۰۹۱۳۱۶۳۲۵۷۹
۰۹۱۳۱۶۳۲۵۸۰
۰۹۱۳۱۶۳۴۲۱۹
۰۹۱۳۱۶۳۴۲۲۰
۰۹۱۳۱۶۳۴۲۲۱
۰۹۱۳۱۶۳۴۲۲۳
۰۹۱۳۱۶۳۴۲۲۵
۰۹۱۳۱۶۳۵۷۲۶
۰۹۱۳۱۶۳۵۷۲۷
۰۹۱۳۱۶۳۵۷۲۸
۰۹۱۳۱۶۳۵۷۲۹
۰۹۱۳۱۶۳۵۷۳۰
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۱۲
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۱۳
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۱۴
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۱۵
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۱۶
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۱۷
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۱۸
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۱۹
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۰
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۱
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۲
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۳
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۴
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۵
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۶
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۷
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۸
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۲۹
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۰
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۱
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۲
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۳
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۴
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۵
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۶
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۷
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۸
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۳۹
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۴۰
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۴۱
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۴۲
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۴۳
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۴۵
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۴۶
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۴۸
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۴۹
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۵۰
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۵۱
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۵۲
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۵۳
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۵۴
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۵۵
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۵۶
۰۹۱۳۱۶۳۷۴۵۷
۰۹۱۳۳۶۲۸۰۱۹
۰۹۱۳۳۶۲۸۰۲۰
۰۹۱۳۳۶۲۸۰۲۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۵۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۵۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۶۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۷۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۷۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۷۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۷۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۷۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۷۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۷۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۷۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۸۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۹۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۹۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۹۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۹۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۹۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۹۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۷۹۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۰۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۱۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۲۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۳۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۴۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۵۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۶
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۶۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۴
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۵
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۷
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۸
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۷۹
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۸۰
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۸۱
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۸۲
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۸۳
۰۹۱۳۳۶۳۹۸۸۴
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۷۵
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۷۶
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۷۷
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۷۸
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۷۹
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۸۰
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۸۲
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۸۳
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۸۴
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۸۵
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۸۶
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۸۷
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۸۹
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۰
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۱
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۲
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۳
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۴
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۵
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۶
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۷
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۸
۰۹۱۳۳۶۴۱۸۹۹
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۰
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۱
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۲
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۳
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۴
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۵
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۶
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۷
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۸
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۰۹
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۱۰
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۱۱
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۱۲
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۱۳
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۱۴
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۱۵
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۱۶
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۱۷
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۰
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۱
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۲
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۳
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۴
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۵
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۶
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۷
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۸
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۲۹
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۰
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۱
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۲
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۳
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۴
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۵
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۶
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۷
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۸
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۳۹
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۴۰
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۴۱
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۴۲
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۴۳
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۴۴
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۴۵
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۴۶
۰۹۱۳۳۶۴۱۹۴۷

برای دانلود بانک شماره اعتباری جوشقان و کامو بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی جوشقان و کامو بصورت فایل اینجا کلیک کنید.