بانک شماره خاروانا

درباره خاروانا

خاروانا (کاروانا) یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری بخش خاروانا در شهرستان ورزقان است. نام تاریخی این شهر در زبان ترکی آذربایجانی به معنی محلی برای کاروان است. شهر خاروانا در استان آذربایجان شرقی، شهرستان ورزقان واقع شده‌است و جمعیتی بالغ بر ۳۳۵۳ نفر طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ می‌باشد. این بخش از طرف شمال با کشور ارمنستان و جمهوری خود مختار نخجوان، از طرف جنوب با شهرستان مرند و شبستر، از شرق با بخش مرکزی ورزقان و از غرب با شهرستان جلفا بخش سیه رود هم‌مرز می‌باشد.

فاصله این بخش تا مرکز شهرستان ۶۴ کیلومتر، تا مرکز استان از مسیر ورزقان ۱۴۹ کیلومتر و از مسیر طرزم ـ قینر ۱۰۴ کیلومتر می‌باشد. بخش خاروانا شامل سه دهستان به نامهای دیزمار مرکزی، ارزیل و جوشین، یک شهر و ۴۸ روستا و آبادی می‌باشد.

لیست شماره های خاروانا

۰۹۱۴۹۲۶۲۰۴۰
۰۹۱۴۹۲۶۲۰۴۱
۰۹۱۴۹۲۶۲۰۴۲
۰۹۱۴۹۲۶۲۰۴۳
۰۹۱۴۹۲۶۲۰۴۴
۰۹۱۴۹۲۶۲۰۴۵

۰۹۱۴۱۲۸۸۸۶۷
۰۹۱۴۱۲۸۸۸۶۸
۰۹۱۴۱۲۸۸۸۶۹
۰۹۱۴۱۲۸۸۸۷۰
۰۹۱۴۱۲۸۸۸۷۱
۰۹۱۴۱۲۸۸۸۷۲
۰۹۱۴۴۲۶۱۱۱۳
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۷۶
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۷۷
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۷۸
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۷۹
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۸۰
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۸۱
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۸۲
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۸۶
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۸۷
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۸۸
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۸۹
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۹۰
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۹۱
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۹۲
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۹۳
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۹۴
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۹۶
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۹۷
۰۹۱۴۴۲۶۸۴۹۹
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۰
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۱
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۲
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۳
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۴
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۵
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۶
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۸
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۰۹
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۱۰
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۱۱
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۱۲
۰۹۱۴۴۲۶۸۵۱۳

برای دانلود بانک شماره اعتباری خاروانا بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی خاروانا بصورت فایل اینجا کلیک کنید.