بانک شماره خواجه

درباره خواجه

خواجه یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر مرکز بخش خواجه شهرستان هریس می‌باشد.[۱]

شهر خواجه در دلتای تلخه‌رود و در مسیر استراتژی جادهٔ اصلی تبریز-اهر قرار گرفته‌است.

در سال‌های اخیر خواجه پیشرفت خوبی داشته و الان شهردار آن عباس عادل است. خواجه دارای شورای شهر بوده و تعداد اعضای این شورا ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی‌البدل می‌باشد.

از مهم‌ترین محصولات کشاورزی آن می‌توان به هندوانه، گندم و جو اشاره کرد.

لیست شماره های خواجه

۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۰
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۱
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۲
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۳
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۴
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۵
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۶
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۷
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۸
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۸۹
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۹۰
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۹۱
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۹۲
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۹۳
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۹۴
۰۹۱۴۹۳۲۰۳۹۵
۰۹۱۴۹۳۲۲۲۳۱
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۵۲
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۵۳
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۵۴
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۵۵
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۵۶
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۵۷
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۵۸
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۵۹
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۶۰
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۶۱
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۶۲
۰۹۱۴۹۳۲۲۸۶۳
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۷۶
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۷۸
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۷۹
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۰
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۱
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۲
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۳
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۴
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۵
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۶
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۷
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۸۹
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۰
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۱
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۲
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۳
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۴
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۵
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۶
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۷
۰۹۱۴۹۳۲۳۳۹۸
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۰
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۱
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۲
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۳
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۴
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۵
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۶
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۷
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۸
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۰۹
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۱۰
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۱۱
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۱۲
۰۹۱۴۹۳۲۳۴۱۳
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۱
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۲
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۳
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۴
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۵
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۶
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۷
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۸
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۷۹
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۸۰
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۸۱
۰۹۱۴۹۳۲۳۹۸۲
۰۹۱۴۹۳۲۴۸۲۵
۰۹۱۴۹۳۲۴۸۲۶
۰۹۱۴۹۳۲۴۸۲۷
۰۹۱۴۹۳۲۴۸۲۸
۰۹۱۴۹۳۲۵۷۱۶
۰۹۱۴۹۳۲۵۷۱۷
۰۹۱۴۹۳۲۵۷۱۸
۰۹۱۴۹۳۲۵۹۳۹
۰۹۱۴۹۳۲۵۹۴۰
۰۹۱۴۹۳۲۵۹۴۱
۰۹۱۴۹۳۲۶۰۱۷
۰۹۱۴۹۳۲۷۳۹۶
۰۹۱۴۹۳۲۷۳۹۷
۰۹۱۴۹۳۲۷۳۹۸
۰۹۱۴۹۳۲۷۳۹۹
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۰
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۱
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۲
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۳
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۴
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۵
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۶
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۷
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۸
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۰۹
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۰
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۱
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۲
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۳
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۴
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۵
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۶
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۷
۰۹۱۴۹۳۲۷۴۱۸

۰۹۱۰۴۰۴۰۰۸۲
۰۹۱۰۴۰۴۰۰۸۳
۰۹۱۰۴۰۴۰۰۸۴
۰۹۱۰۴۰۴۰۰۸۵
۰۹۱۰۴۰۴۰۰۸۶
۰۹۱۴۱۳۰۸۳۵۷
۰۹۱۴۱۳۰۸۵۷۰
۰۹۱۴۳۳۱۷۹۰۹
۰۹۱۴۳۳۱۷۹۱۰
۰۹۱۴۳۳۱۷۹۱۱
۰۹۱۴۳۳۱۷۹۵۵
۰۹۱۴۳۳۱۷۹۵۶
۰۹۱۴۳۳۱۷۹۵۷
۰۹۱۴۳۳۱۷۹۵۸
۰۹۱۴۳۳۱۸۰۲۹
۰۹۱۴۳۳۱۸۰۳۰
۰۹۱۴۳۳۱۸۰۳۱
۰۹۱۴۳۳۱۸۰۹۱
۰۹۱۴۴۳۱۵۱۰۷
۰۹۱۴۴۳۱۵۱۰۸
۰۹۱۸۸۹۱۷۱۶۱
۰۹۱۸۸۹۱۷۱۶۲
۰۹۱۸۸۹۱۷۲۴۲
۰۹۱۸۸۹۱۷۲۴۳
۰۹۱۸۸۹۱۷۲۴۴
۰۹۱۸۸۹۱۷۲۴۵

برای دانلود بانک شماره اعتباری خواجه بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی خواجه بصورت فایل اینجا کلیک کنید.