بانک شماره رضی

درباره رضی

رضی نام شهری واقع در بخش ارشق شهرستان مشگین‌شهر استان اردبیل ایران است. این شهر که در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مشگین‌شهر و ۴۴ کیلومتری شمال شرقی اردبیل می‌باشد دارای نزدیک به۴۰۰ سکنه دارد. رضی در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مشگین‌شهر واقع شده‌است این شهر از طرف شرق با روستای کرملو و از غرب با روستای حسنلو و از جنوب با قشلاق چنبلو ی سفلی! و از طرف شمال با روستای رحیم بیگلو و شمال غربی با روستای هفت چشمه همسایه می‌باشد در عرف محلی قسمت غربی را سولی دره سی که بیوک داغ (کوه بزرگ) در این قسمت واقع است قسمت شرقی را جاده اوستی (بالا دست جاده) که قزل قیه در این قسمت واقع است قسمت جنوبی را حسین آقا قشلاقی، دیگبر-(این تپه تاریخی زمانی دارای سکنه بوده‌است! و امروزه جزو آثار تاریخی رضی محسوب می‌شود) و قسمت شمالی را گونه پوتا یا گون آپتا تعریف می‌کنند.

وجه تسمیه رضی یک کلمه عربی می‌باشد. اما علت نامگذاری آن را وجود باغ‌های انگور (تاکستان) در این منطقه می‌دانند. به نظر می‌رسد رز به معنی انگور و رزی به معنی تاکستان و محل باغهای انگور باشد.

لیست شماره های رضی

۰۹۱۴۹۵۱۷۸۶۹
۰۹۱۴۹۵۱۷۸۷۰
۰۹۱۴۹۵۱۷۸۷۱
۰۹۱۴۹۵۱۷۸۷۲
۰۹۱۴۹۵۱۷۸۷۳
۰۹۱۴۹۵۱۷۸۷۴
۰۹۱۴۹۵۱۷۸۷۵
۰۹۱۴۳۵۳۱۷۵۱
۰۹۱۴۳۵۳۱۷۵۲
۰۹۱۴۳۵۳۶۲۷۳
۰۹۱۴۳۵۳۶۲۷۴
۰۹۱۴۳۵۳۶۲۷۵
۰۹۱۴۳۵۳۶۲۷۶
۰۹۱۴۳۵۴۳۵۲۴
۰۹۱۴۳۵۴۳۵۲۵
۰۹۱۴۳۵۵۱۸۴۳
۰۹۱۴۳۵۵۱۸۴۴
۰۹۱۴۳۵۵۳۸۰۳
۰۹۱۴۳۵۵۳۸۰۵
۰۹۱۴۳۵۵۳۸۰۶
۰۹۱۴۳۵۵۳۸۰۷
۰۹۱۴۳۵۵۳۸۰۸
۰۹۱۴۳۵۵۳۸۰۹
۰۹۱۴۳۵۵۵۸۷۱
۰۹۱۴۳۵۵۵۸۷۲
۰۹۱۴۳۵۵۵۸۷۳
۰۹۱۴۳۵۵۵۸۷۴
۰۹۱۴۳۵۵۸۰۳۶
۰۹۱۴۳۵۵۸۰۳۸
۰۹۱۴۳۵۵۸۰۳۹
۰۹۱۴۳۵۵۸۰۴۰
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۸۴
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۸۶
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۸۷
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۸۸
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۸۹
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۹۰
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۹۱
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۹۲
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۹۶
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۹۷
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۹۸
۰۹۱۴۳۵۵۹۴۹۹
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۰
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۱
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۲
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۳
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۴
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۵
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۶
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۷
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۸
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۰۹
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۰
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۱
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۲
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۳
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۴
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۵
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۶
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۷
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۸
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۱۹
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۰
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۱
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۲
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۳
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۴
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۵
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۶
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۷
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۸
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۲۹
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۰
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۱
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۲
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۳
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۴
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۵
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۶
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۷
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۸
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۳۹
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۴۰
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۴۱
۰۹۱۴۳۵۵۹۵۴۲
۰۹۱۴۳۵۷۴۸۳۴
۰۹۱۴۳۵۷۴۸۳۵
۰۹۱۴۳۵۷۴۸۳۶
۰۹۱۴۳۵۷۴۸۳۷
۰۹۱۴۳۵۷۴۸۳۸

برای دانلود بانک شماره اعتباری رضی بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی رضی بصورت فایل اینجا کلیک کنید.