بانک شماره سیمینه

درباره سیمینه

سیمینه (به کردی: قەرە موسالیان) شهری است در بخش سیمینهٔ شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی ایران.

نام شهر سیمینه از رودخانهٔ سیمینه‌رود گرفته شده که در منطقه به «چۆمی ته‌ته‌هو» مشهور است. سیمینه بین شهرهای بوکان و میاندوآب قرار گرفته‌است، و جادهٔ ترانزیتی از وسط آن عبور و شهر را به دو نیمهٔ شرقی و غربی تقسیم می‌کند؛ ضمن اینکه عبور رودخانهٔ سیمینه‌رود از ضلع غربی شهر نمای خاصی به شهر به‌ویژه در فصل بارندگی بخشیده‌است.

از جمله جاذبه‌های شهر، علاوه بر رودخانهٔ سیمینه‌رود، پارک شهر واقع برروی تپهٔ منبع آب شرب سابق شهر می‌باشد، و نیز کوه‌های ساری بابا و بدری در سمت جنوب شرق و شرق شهر از زیبایی‌های شهر به‌شمار می‌روند.

تا چند سال پیش، سیمینه روستای قره موسالیان (قه‌ره موسالو یا قه‌ره موسالی یا قه‌ره موسالیان) نامیده می‌شد. مردم این شهر به زبان کردی سورانی تکلم می‌کنند و شافعی‌مذهب هستند.

در سال ۱۳۸۵ خورشیدی شهر سیمینه با جمعیت هزار نفر کم‌جمعیت‌ترین شهر استان آذربایجان غربی تأسیس شد و در سال ۱۳۸۲ شهرداری در آن دایر گردید.

لیست شماره های سیمینه

۰۹۱۴۹۸۲۳۶۵۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۶۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۶۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۶۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۶۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۶۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۶۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۶۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۶۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۷۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۸۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۶۹۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۰۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۱۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۲۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۳۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۳۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۳۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۳۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۳۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۳۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۳۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۴۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۵۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۳
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۴
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۵
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۶
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۷
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۸
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۶۹
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۷۰
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۷۱
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۷۲
۰۹۱۴۹۸۲۳۷۷۴
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۰۲
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۰۳
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۰۴
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۰۵
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۰۶
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۰۷
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۰۸
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۰۹
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۰
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۲
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۳
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۴
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۵
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۶
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۷
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۸
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۱۹
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۲۰
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۲۴
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۲۵
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۲۶
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۲۷
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۲۸
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۲۹
۰۹۱۴۱۸۵۶۶۳۰
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۵۷
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۵۸
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۵۹
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۰
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۱
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۲
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۳
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۵
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۶
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۷
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۸
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۶۹
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۰
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۱
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۲
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۳
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۴
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۵
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۶
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۷
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۸
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۷۹
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۰
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۲
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۳
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۴
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۵
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۶
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۷
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۸
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۸۹
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۰
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۱
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۲
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۳
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۴
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۵
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۶
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۷
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۸
۰۹۱۴۳۸۱۲۳۹۹
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۰
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۱
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۲
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۳
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۴
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۵
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۶
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۷
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۸
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۰۹
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۱۰
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۱۱
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۱۲
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۱۳
۰۹۱۴۳۸۱۲۴۱۴

برای دانلود بانک شماره اعتباری سیمینه بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی سیمینه بصورت فایل اینجا کلیک کنید.