بانک شماره سیه رود

درباره سیه رود

سیه‌رود یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش سیه‌رود شهرستان جلفا واقع شده‌است. این شهر در کناره جنوبی رودخانه ارس و در شمال کوه کیامکی‌داغ قرار گرفته‌است. این شهر مرکز اداری بخش سیه‌رود بوده و صاحب بخشداری می‌باشد. در آن سوی ارس و در مقابل سیه‌رود، شهر اردوباد که یکی از شهرهای جمهوری آذربایجان می‌باشد، قرار گرفته‌است. جاده مرزی جلفا-پارس‌آباد از سیه‌رود می‌گذرد.

جمعیت شهر سیه‌رود برپایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ خورشیدی بالغ بر ۱۳۵۴ نفر بوده‌است که از این جهت سومین شهر کم‌جمعیت استان آذربایجان شرقی پس از شهرهای نظرکهریزی و خمارلو محسوب می‌گردد. بر همین اساس شمار خانوارهای ساکن این شهر در این سال بالغ بر ۳۶۶ خانوار بوده‌است. همچنین شمار افراد باسواد سیه‌رود بالغ بر ۹۸۳ نفر و شمار افراد بی‌سواد بالغ بر ۲۲۹ نفر بوده‌است.

لیست شماره های سیه رود

۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۷۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۸۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۹۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۰۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۱۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۱۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۱۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۱۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۱۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۱۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۱۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۲۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۲۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۲۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۲۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۲۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۲۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۲۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۲۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۳۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۴۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۵۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۶۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۷۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۷۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۷۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۷۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۲۷۴
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۷
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۸
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۹
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۷۰
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۷۱
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۷۲
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۷۶
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۷۷
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۷۸
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۷۹
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۸۰
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۸۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۴۰۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۴۰۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۹۲۱
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۸۵
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۸۶
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۸۷
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۸۸
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۸۹
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۹۰
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۹۱
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۹۲
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۹۴
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۹۵
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۹۶
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۹۷
۰۹۱۴۳۹۱۳۹۹۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۰۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۰۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۰۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۰۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۰۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۰۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۰۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۰۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۱۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۲۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۳۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۴۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۴۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۴۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۴۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۴۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۴۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۴۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۴۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۵۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۶۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۷۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۸۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۹۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۹۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۹۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۹۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۹۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۹۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۹۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۰۹۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۰۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۰۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۰۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۰۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۰۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۰۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۰۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۰۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۱۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۱۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۱۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۱۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۱۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۱۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۱
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۲۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۳۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۴۳
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۴۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۴۵
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۴۶
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۴۷
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۴۸
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۴۹
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۵۰
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۵۲
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۵۴
۰۹۱۴۳۹۱۴۱۵۵
۰۹۱۴۳۹۱۵۴۸۸
۰۹۱۴۴۹۱۲۵۰۱
۰۹۱۴۴۹۱۲۵۱۹
۰۹۱۴۴۹۱۴۵۵۷
۰۹۱۴۴۹۱۴۵۵۸
۰۹۱۴۴۹۱۵۶۲۴
۰۹۱۴۴۹۱۶۲۵۱
۰۹۱۴۴۹۱۶۲۵۳
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۲
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۳
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۴
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۵
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۶
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۷
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۸
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۹
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۱۰
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۱۱
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۱۲
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۱۳
۰۹۱۴۴۹۲۱۵۳۱
۰۹۱۴۴۹۲۲۷۷۵
۰۹۱۸۸۹۱۷۱۶۷
۰۹۱۸۸۹۱۷۱۶۸

برای دانلود بانک شماره اعتباری سیه رود بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی سیه رود بصورت فایل اینجا کلیک کنید.