بانک شماره کوزه کنان

درباره کوزه کنان

کوزه‌کنان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شبستر قرار دارد. شهر کوزه‌کنان در استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر قرار دارد. فاصلهٔ آن با مرکز استان تبریز ۷۵ کیلومتر و با مرکز شهرستان ۱۲ کیلومتر است.

این شهر از شمال به کوه‌های میشوداغ، از جنوب به روستای یوسف‌آباد، از غرب به بندر شرفخانه و از شرق به شهر خامنه منتهی می‌شود. در دامنه کوه‌های میشاب (می‌شوداغ) گلهای لاله عباسی و ریواس به صورت وحشی و خودرو وجود دارد. در شمال غربی آن نیز معادن نمک حاوی سنگهای نمک با خلوص بالا دیده می‌شود که در حال حاضر نیز از آنها بهره‌برداری می‌شود. در مجاورت این معادن دو چشمه نزدیک به هم وجود دارد.

جمعیت کوزه‌کنان بیش از پنج‌هزار نفر است و شغل اغلب ساکنان آن کشاورزی است؛ اما جمعی از اهالی این شهر نیز سفالگرند. مسجد جامع (جمعه مسجد) که درب ورودی و منبر آن ارزش تاریخی دارد، از مکانهای دیدنی محسوب می‌شود. آثار و بقایای کوزه و سفالهای قدیمی که گاه به صورت اتفاقی در آن یافت می‌شود نشان دهنده حرفه اصلی پیشینیان و احتمالاً وجه تسمیه این شهر می‌باشد. بنیان‌گذار کوزه‌گری به روش نوین در این شهر حاج اسماعیل عباسقلی زاده آزاد است. این شهر به «کوزه کنان مهد هنر سفال ایران» مشهور شده‌است.

لیست شماره های کوزه کنان

۰۹۱۴۹۷۱۱۵۶۳
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۶۴
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۶۵
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۶۶
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۶۷
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۶۸
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۶۹
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۷۰
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۷۱
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۷۲
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۷۳
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۷۴
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۷۵
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۷۶
۰۹۱۴۹۷۱۱۵۷۷
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۸۲
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۸۴
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۸۵
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۸۶
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۸۷
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۸۹
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۰
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۱
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۲
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۳
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۴
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۵
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۶
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۷
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۸
۰۹۱۴۱۷۰۳۸۹۹
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۰
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۱
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۲
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۳
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۴
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۵
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۶
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۷
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۸
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۰۹
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۱۰
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۱۱
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۱۲
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۱۳
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۱۴
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۱۵
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۱۶
۰۹۱۴۱۷۰۳۹۱۷
۰۹۱۴۳۷۱۰۵۹۹
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۰۰
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۰۱
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۰۲
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۰۳
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۰۴
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۰۸
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۰۹
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۰
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۱
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۲
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۳
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۴
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۵
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۶
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۷
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۸
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۱۹
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۰
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۱
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۲
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۳
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۴
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۵
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۶
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۷
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۸
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۲۹
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۰
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۱
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۲
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۳
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۴
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۵
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۶
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۷
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۸
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۳۹
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۴۰
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۴۱
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۴۲
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۴۳
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۴۴
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۴۵
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۴۶
۰۹۱۴۳۷۱۰۶۴۷
۰۹۱۴۳۷۱۱۰۰۹
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۰۱
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۲۱
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۸۲
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۸۳
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۸۵
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۸۶
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۸۷
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۸۹
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۹۰
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۹۱
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۹۲
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۹۴
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۹۵
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۹۶
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۹۷
۰۹۱۴۳۷۱۱۱۹۸
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۰
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۱
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۲
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۳
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۴
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۵
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۷
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۸
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۰۹
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۱۰
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۱۴
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۱۵
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۱۷
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۱۹
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۲۰
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۲۳
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۲۴
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۲۵
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۲۶
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۲۷
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۲۹
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۳۰
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۳۱
۰۹۱۴۳۷۱۱۲۳۲
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۸۸
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۸۹
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۰
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۱
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۲
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۳
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۴
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۵
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۶
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۷
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۸
۰۹۱۴۳۷۱۲۵۹۹
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۰
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۱
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۲
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۳
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۴
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۵
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۶
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۷
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۰۹
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۰
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۱
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۲
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۳
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۴
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۵
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۶
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۷
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۱۹
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۲۰
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۲۲
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۲۳
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۲۴
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۲۸
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۲۹
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۰
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۱
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۲
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۳
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۴
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۵
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۶
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۷
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۸
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۳۹
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۴۰
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۴۱
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۴۲
۰۹۱۴۳۷۱۲۶۴۳
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۰۱
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۰۲
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۰۴
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۰۵
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۰۶
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۰۷
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۰۸
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۰۹
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۰
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۱
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۲
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۳
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۴
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۵
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۶
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۷
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۸
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۱۹
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۲۱
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۲۲
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۲۳
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۲۴
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۲۶
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۲۷
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۲۸
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۲۹
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۳۲
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۳۳
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۳۴
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۳۵
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۳۶
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۳۷
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۳۸
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۳۹
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۱
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۲
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۳
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۴
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۵
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۶
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۷
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۸
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۴۹
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۵۰
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۵۱
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۵۲
۰۹۱۴۳۷۱۳۰۵۳
۰۹۱۴۳۷۱۳۴۰۰
۰۹۱۴۳۷۱۳۴۰۱
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۰
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۱
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۲
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۳
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۴
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۵
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۶
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۷
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۸
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۰۹
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۱۰
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۱۳
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۱۴
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۱۵
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۱۶
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۱۷
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۱۸
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۱۹
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۲۳
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۲۴
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۲۵
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۲۶
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۲۷
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۲۸
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۲۹
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۰
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۱
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۲
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۳
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۴
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۵
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۶
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۷
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۸
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۳۹
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۴۰
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۴۱
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۴۲
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۴۳
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۴۴
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۴۵
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۴۶
۰۹۱۴۳۷۲۲۱۴۷

 

برای دانلود بانک شماره اعتباری کوزه کنان بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی کوزه کنان بصورت فایل اینجا کلیک کنید.