خرید سامانه پیامکی برای فرمانداری ها

خرید سامانه پیامکی برای فرمانداری ها

خرید سامانه پیامکی برای فرمانداری ها

فرمانداری ها با داشتن سامانه پیام کوتاه می توانند خدمات زیر را ارائه کنند :

۱- هماهنگی اداری بین اعضا ء فرمانداری ، بخشداریها و واحدهای ذیربط از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۲- اعلام جلسات کاری به همکاران و اعضا

۳٫ ارسال آخرین اخبار به کارکنان و واحدهای ذیربط

۴- ارسال بخشنامه ها و مصوبات به کارکنان و واحدهای ذیربط

۵- ارسال پیامهای تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران

۶- اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و . . .)

۷- هماهنگی با شوراها در زمینه امورساماندهی و مساعدت از طریق سامانه پیام کوتاه

۸- ایجاد ارتباط بین مردم و مسئولین از طریق ارسال پیام کوتاه

۹- ارتباط مستمر از طریق پیام کوتاه با مراکز فرهنگی / آموزشی و دانشگاهی

۱۰- ابلاغ دستور العمل و ارائه گزارشهای لازم از طریق ارسال پیام کوتاه

۱۱٫ برگزاری نظر سنجی جهت پیشبرد اهداف فرمانداری

۱۲- ایجاد سامانه دریافت شکایات،انتقادات و پیشنهادات