کد پستی استان آذربایجان غربی

درباره استان آذربایجان غربی

بر اساس یرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت استان آدربایجان غربی معادل ۳۰۸۰۵۷۶ نفر بوده است .این جمعیت در حدود ۱/۴درصد از جمعیت کل کشور را در بر می‌گیرد. با توجه به مساحت نسبتاً اندک استان تراکم جمعیت دراین استان بسیار بالاتر از میانگین ملی است. بنابراین در همین سال تراکم نسبی جمعیت در استان معادل ۰/۸۲ نفر در کیلومتر مربع بوده است ، در حالیکه همین رقم برای کل کشور در همان سال تقریباً ۵/۴۵ نفر در کیلومتر مربع را نشان می دهد. در سال ۱۳۹۰ جمعیت استان آذربجانغربی نسبت به سال ۱۳۸۵دارای رشد سالانه‌ای نزدیک به ۴/۱ درصد بوده است.

کد پستی شهر ارومیه : ۵۷۵۹۱ _ ۵۷۱۳۱

کد پستی شهر نقده : ۵۷۶۹۱ _ ۵۷۶۱۱

کد پستی شهر اشنویه : ۵۷۷۹۱ _ ۵۷۷۱۱

کد پستی شهر پیرانشهر : ۵۷۹۹۱ _ ۵۷۸۱۱

کد پستی شهر خوی : ۵۸۵۹۱ _ ۵۸۱۳۱

کد پستی شهر ماکو : ۵۸۶۳۱ _ ۵۸۶۱۱

کد پستی شهر چالدران : ۵۸۷۹۱ _ ۵۸۶۴۱

کد پستی شهر سلماس : ۵۸۹۹۱ — ۵۸۸۱۱

کد پستی شهر مهاباد : ۵۹۳۴۱ _ ۵۹۱۳۱

کد پستی شهر میاندوآب : ۵۹۳۶۱ _ ۵۹۳۵۱

کد پستی شهر بوکان : ۵۹۵۹۱ _ ۵۹۴۳۱

کد پستی شهر سردشت : ۵۹۸۹۱ _ ۵۹۶۱۱

کد پستی شهر تکاب : ۵۹۹۷۱ _ ۵۹۹۱۶

کد پستی های تمامی شهرهای آذربایجان غربی در بالا آمده است و قابل استفاده است ، این مورد برای سهولت استفاده کاربران میباشد.