کد پستی استان خراسان شمالی

درباره استان خراسان شمالی

خراسان جنوبی شامل محدوده‌ای از خراسان بزرگ است که در سده‌های پیش قهستان نامیده می‌شده‌است. شهرهای مهم ایالت قهستان، تون (فردوس امروزی) و قائن بوده‌اند. مارکوپولو نیز در سفرنامه خود، از این منطقه با نام تونوکاین (تون و قاین) یاد کرده‌است.

در سده‌های اخیر و به ویژه از دوران قاجار، دو شهر فردوس و قائن به دلیل حوادث طبیعی مختلف به تدریج موقعیت جمعیتی خود را از دست داده و بیرجند مرکزیت و اهمیت بیشتری یافت.

تشکیل استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند از سال ۱۳۴۲ مطرح بوده‌است و در سال ۱۳۸۳ و پس از سال‌ها کشمکش سیاسی این استان تأسیس شد. مرکز این استان جدید شهر بیرجند تعیین گردید. در زمان تأسیس این استان شامل سه شهرستان بیرجند، نهبندان و سربیشه بود. قاین در ابتدای تأسیس استان حاضر به پیوستن به خراسان جنوبی نشد و در محدوده خراسان رضوی باقی ماند.

در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان مباحثی در مورد الحاق قاین به خراسان جنوبی مطرح گردید و در نهایت در اواخر همان سال ۸۳ شهرستان قاین به استان خراسان جنوبی الحاق گردید.

فردوس که در قضیه تقسیم خراسان بیشترین آسیب را دید نیز حاضر به پیوستن به استانی با مرکزیت بیرجند نشد. در چند راهپیمایی اعتراض آمیز که منجر به کشته و زخمی شدن چند شهروند فردوسی قبل از تقسیم خراسان شد مردم این شهرستان نشان دادند که در تقسیم استان خراسان سهم بیشتری خواهان هستند، اگر چه نتیجه‌ای برای مردم در برنداشت.

کد پستی شهر بیرجند : ۹۷۱۳۱ _ ۹۷۴۸۱

کد پستی شهر درمیان : ۹۷۴۴۱ _ ۹۷۴۷۱

کد پستی شهر سرایان : ۹۷۷۶۱ _ ۹۷۸۹۱

کد پستی شهر سربیشه : ۹۷۳۱۱ _ ۹۷۴۹۱

کد پستی شهر فردوس : ۹۷۷۱۱ _ ۹۷۸۸۱

کد پستی شهر قائنات : ۹۷۶۱۱ _ ۹۷۶۹۱

کد پستی شهر نهبندان : ۹۷۵۱۱ _ ۹۷۵۹۱

کد پستی های تمامی شهرهای خراسان شمالی در بالا آمده است و قابل استفاده است ، این مورد برای سهولت استفاده کاربران میباشد.