کد پستی استان زنجان

درباره استان زنجان

زَنجانْ دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات یا زنگان مرکز استان و شهرستان زنجان در شمال‌غرب ایران و از بزرگترین شهرهای شمال غرب ایران است؛ و براساس آمار منتشر شده دارای ۵۲۱٬۳۰۲ نفرجمعیت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بیستمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب می‌شود.

نام زنجان عربی‌شده واژه زنگان است. مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان را به کار می‌برند. شهر زنجان در دره زنجان‌چای (از شاخه‌های قزل‌اوزن قرار گرفته و سر راه شوسه و راه‌آهن تهران به تبریز می‌باشد. صنایع دستی از قبیل ورشوسازی و نقره‌سازی و ملیله کاری و چاروق‌دوزی و چاقوسازی و فرش‌بافی (فرش زنجان) آن مشهور است.

زنجان از شمال به شهرستان طارم و خلخال و میانه و از مشرق به سلطانیه و طارم و از جنوب به خدابنده و ایجرود و از غرب به شهرستان ماه‌نشان محدود است و از سطح دریا ۱۶۶۳ متر ارتفاع دارد.

از جمله شرایطی که فلسفه وجودی شهر زنجان را در منطقه تبیین و توجیه می‌نماید، وجود راه ارتباطی فلات مرکزی ایران به منطقه آذربایجان در منطقه، حاکم بودن شرایط مناسب اوضاع توپوگرافی، وجود اراضی مسطح با شیب ۲٪ در منطقه کوهستانی و بالاخره لزوم مرکز مبادلاتی تولیدات کشاورزی و ارائه خدمات متقابل به روستاهای حوزه نفوذ به ویژه ایالات پنجگانه مستقر در منطقه بوده‌است می‌رساند که این پدیده در شکل‌گیری شهر و محله بندی آن عامل تعیین‌کننده می‌باشد

کد پستی شهر ماهنشان : ۴۵۴۱۱ _ ۴۵۴۸۱

کد پستی شهر طارم : ۴۵۹۱۱ _ ۴۵۹۹۱

کد پستی شهر زنجان : ۴۵۱۳۱ _ ۴۵۵۴۱

کد پستی شهر خرمدره : ۴۵۷۱۱ _ ۴۵۷۶۱

کد پستی شهر خدابنده : ۴۵۷۷۱ _ ۴۵۸۹۱

کد پستی شهر ایجرود : ۴۵۳۱۱ _ ۴۵۹۷۱

کد پستی شهر ابهر : ۴۵۵۱۱ _ ۴۵۷۴۱

کد پستی های تمامی شهرهای زنجان در بالا آمده است و قابل استفاده است ، این مورد برای سهولت استفاده کاربران میباشد.