کد پستی استان کرمانشاه

درباره استان کرمانشاه

کِرْمانْشاهْ (دربارهٔ این پرونده آوا راهنما·اطلاعات) (کردی: کرماشان) نهمین شهر پرجمعیت و یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه در ایران می‌باشد که دارای جمعیتی بالغ بر۹۴۷٬۰۰۰ نفردرسال۱۳۹۵ و مساحت ۹۳٬۳۸۹٬۹۵۶ متر مربع است. شهر کرمانشاه بزرگترین شهر کردنشین و مهمترین شهر در منطقهٔ مرکزی غرب ایران است.کرمانشاه از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران به‌شمار می‌رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی بازمی‌گردد و از آن دوران تا حمله اعراب به ایران به عنوان دومین پایتخت ساسانیان مورد توجه حکومت بود. در دوران سلجوقیان در قرن یازدهم میلادی کرمانشاه به عنوان شهر ارشد کردستان انتخاب شد. در قرون وسطی شهر کرمانشاه یا قرمسین در حکم یکی از نواحی چهارگانه عراق عجم شناخته می‌شد. در آن زمان اغلب اوقات ایالت جبال را عراق عجم می‌نامیده‌اند تا با عراق عرب اشتباه نشود که به‌طور تقریبی نیز با ناحیه ماد باستانی مطابقت داشت. با گذشت یازده سده از حملهٔ اعراب به ایران، این شهر در دوران قاجار دوباره شکل شهرنشینی خود را بازیافت و به‌دلیل قرارگرفتن در چهارراه دو محور شمال به جنوب و خاور به باختر و نیز همسایگی با کشور عراق و واقع‌شدن بر سر راه شهرهای زیارتی کربلا و بغداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.این شهر در جنبش مشروطه سهمی به سزا داشت و در جنگ جهانی یکم و دوم به تصرف نیروهای بیگانه درآمد و پس از پایان جنگ تخلیه شد. همچنین این شهر در جنگ ایران و عراق، خسارت‌های زیادی دید.

شهر کرمانشاه از شمال به کوه فرخشاد، از شمال باختری به کوه طاق‌بستان و از جنوب به سفید کوه ختم می‌شود و یکی از شاهراه‌های ارتباطی خاور و باختر و کهن‌ترین راه گذر از ایران به میان‌رودان است.

شهر کرمانشاه دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است.در سده چهارم میلادی شهر کرمانشاه که در آن دوران روستای خوش آب و هوایی بود به عنوان دومین اقامتگاه پادشاهی ساسانیان برگزیده شد.در دوران ساسانیان باغ‌های بزرگی در این منطقه ساخته شد و تا مدت‌ها مکان خوش‌گذرانی شاهان ساسانی بوده‌است.

تقسیمات کد پستی استان کرمانشاه
شهرستانرنج کد پستی کل شهرستانکد پستی کل شهرستان شهر یا آبادیکد پستیرنج کامل کد پستی
ازتا
کدپستی کرمانشاه۶۷۱۱۶۷۱۹کد پستی کرمانشاه۶۷۱۶۷۱۱-۶۷۱۳-۶۷۱۴-۶۷۱۵
۶۷۱۶-۶۷۱۷-۶۷۱۸-۶۷۱۹
۶۷۳۳۱۶۷۳۵۱کد پستی هفت آشیان۶۷۳۳۱
کد پستی سرونو۶۷۳۴۱
کد پستی دوردشت۶۷۳۵۱
۶۷۳۸۱۶۷۳۹۱کد پستی جعفرآباد۶۷۳۸۱
کد پستی مرزبانی۶۷۳۹۱
۶۷۴۴۱کد پستی فرامان۶۷۴۴۱
۶۷۵۷۱کد پستی کیوه نان۶۷۵۷۱
۶۷۶۸۱کد پستی توزران۶۷۶۸۱
کدپستی هرسین۶۷۳۱۱۶۷۳۱۹کد پستی هرسین۶۷۳۱۶۷۳۱۱-۶۷۳۱۳-۶۷۳۱۴-۶۷۳۱۵
۶۷۳۱۶-۶۷۳۱۷-۶۷۳۱۸-۶۷۳۱۹
۶۷۳۶۱۶۷۳۷۱کد پستی سنقرآباد۶۷۳۶۱
کد پستی بیستون۶۷۳۷۱
کدپستی کنگاور۶۷۴۱۱۶۷۴۱۹کد پستی کنگاور۶۷۴۱۶۷۴۱۱-۶۷۴۱۳-۶۷۴۱۴-۶۷۴۱۵
۶۷۴۱۶-۶۷۴۱۷-۶۷۴۱۸-۶۷۴۱۹
۶۷۴۳۱کد پستی فش۶۷۴۳۱
۶۷۴۵۱کد پستی سلطان آباد۶۷۴۵۱
کدپستی صحنه۶۷۴۶۱۶۷۴۹۱کد پستی صحنه۶۷۴۶۱
کد پستی قرینه۶۷۴۷۱
کد پستی دهلقین۶۷۴۸۱
کد پستی درکه۶۷۴۹۱
۶۷۵۸۱۶۷۵۹۱کد پستی کرگسار۶۷۵۸۱
کد پستی کندوله۶۷۵۹۱
کدپستی سنقر۶۷۵۱۱۶۷۵۱۹کد پستی سنقر۶۷۵۱۶۷۵۱۱-۶۷۵۱۳-۶۷۵۱۴-۶۷۵۱۵
۶۷۵۱۶-۶۷۵۱۷-۶۷۵۱۸-۶۷۵۱۹
۶۷۵۳۱۶۷۵۶۱کد پستی باوله۶۷۵۳۱
کد پستی گدرکانه علیا۶۷۵۴۱
کد پستی آگاه علیا۶۷۵۵۱
کد پستی سطر۶۷۵۶۱
کدپستی اسلام آباد غرب۶۷۶۱۱۶۷۶۱۹کد پستی اسلام آباد غرب۶۷۶۱۶۷۶۱۱-۶۷۶۱۳-۶۷۶۱۴-۶۷۶۱۵
۶۷۶۱۶-۶۷۶۱۷-۶۷۶۱۸-۶۷۶۱۹
۶۷۶۳۱۶۷۶۷۱کد پستی زاوله علیا۶۷۶۳۱
کد پستی پرسم۶۷۶۴۱
کد پستی ریجاب۶۷۶۵۱
کد پستی کرند غرب۶۷۶۶۱
کد پستی گهواره۶۷۶۷۱
۶۷۶۹۱کد پستی قلعه شیان۶۷۶۹۱
کدپستی سر پل ذهاب۶۷۷۱۱۶۷۷۱۹کد پستی سر پل ذهاب۶۷۷۱۶۷۷۱۱-۶۷۷۱۳-۶۷۷۱۴-۶۷۷۱۵
۶۷۷۱۶-۶۷۷۱۷-۶۷۷۱۸-۶۷۷۱۹
۶۷۷۴۱۶۷۷۵۱کد پستی سراب ذهاب۶۷۷۴۱
کد پستی ترک ویس۶۷۷۵۱
۶۷۸۳۱کد پستی تپه رش۶۷۸۳۱
کدپستی جوانرود۶۷۷۳۱کد پستی حسن آباد۶۷۷۳۱
۶۷۷۶۱۶۷۷۷۱کد پستی ازگله۶۷۷۶۱
کد پستی تازه آباد۶۷۷۷۱
۶۷۹۵۱۶۷۹۹۱کد پستی زیلان۶۷۹۵۱
کد پستی روانسر۶۷۹۶۱
کد پستی دولت اباد۶۷۹۷۱
کد پستی جوانرود۶۷۹۸۱
کد پستی میرآباد۶۷۹۹۱
کدپستی گیلان غرب۶۷۷۸۱۶۷۷۹۱کد پستی نساء دیره۶۷۷۸۱
کد پستی سرمست (کد پستی نواور)۶۷۷۹۱
۶۷۸۷۱۶۷۸۹۱کد پستی گیلانغرب۶۷۸۷۱
کد پستی چله۶۷۸۸۱
کد پستی قیلان۶۷۸۹۱
کدپستی قصر شیرین۶۷۸۱۱۶۷۸۱۹کد پستی قصر شیرین۶۷۸۱۶۷۸۱۱-۶۷۸۱۳-۶۷۸۱۴-۶۷۸۱۵
۶۷۸۱۶-۶۷۸۱۷-۶۷۸۱۸-۶۷۸۱۹
۶۷۸۴۱۶۷۸۶۱کد پستی خسروی۶۷۸۴۱
کد پستی نفت شهر۶۷۸۵۱
کد پستی سومار۶۷۸۶۱
کدپستی پاوه۶۷۹۱۱۶۷۹۱۹کد پستی پاوه۶۷۹۱۶۷۹۱۱-۶۷۹۱۳-۶۷۹۱۴-۶۷۹۱۵
۶۷۹۱۶-۶۷۹۱۷-۶۷۹۱۸-۶۷۹۱۹
۶۷۹۳۱۶۷۹۴۱کد پستی باینگان۶۷۹۳۱
کد پستی نوسود۶۷۹۴۱

کد پستی شهر آبدانان : ۶۹۷۱۱ _ ۶۹۷۹۱

کد پستی های تمامی شهرهای کرمانشاه در بالا آمده است و قابل استفاده است ، این مورد برای سهولت استفاده کاربران میباشد.