نوشته‌ها

کد پستی استان آذربایجان شرقی

درباره استان آذربایجان شرقی

استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ با ۴۵۶۵۰ کیلومتر مربع‌ وسعت‌ در گوشه‌ شمال‌ غربی‌ ایران‌ قرار دارد.براساس‌ آخرین‌ تقسیمات‌ سیاسی‌ و اداری‌ شهرستانهای‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ عبارت‌اند از: آذرشهر ، اسکو ، اهر ، بستان‌آباد ، بناب ، تبریز ، جلفا ، چاراویماق ، سراب ، شبستر ، عجب‌شیر ، کلیبر ، مراغه ، مرند ، ملکان ، میانه ، ورزقان ، هریس و هشترود . شهر تاریخی‌ تبریز، مرکز سیاسی‌ – اداری‌ و تجاری‌ استان‌ می‌باشد. این‌ استان‌ با جمهوری‌های‌ آذربایجان ‌، ارمنستان‌ و نخجوان‌ مرزمشترک‌ دارد. شهر مرزی‌ جلفا از طریق‌ خط‌ آهن‌ نخجوان‌ ، ایروان‌ و تفلیس‌ به‌ جمهوری‌ اکراین‌ و بنادر دریای‌ سیاه ‌وصل‌ می‌شود. استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ از طریق‌ شبکه‌ راههای‌ گسترده‌ زمینی‌ و هوایی‌ با سراسر ایران‌ و بیشترکشورهای‌ جهان‌ مرتبط‌ است‌.
این‌ استان‌ در سال ۱۳۹۰ حدود ۳,۷۲۴,۶۲۰ نفر جمعیت‌ داشت‌ که ۶۹درصد آن‌ شهرنشین‌ و ۳۱ درصد آن‌ روستانشین‌ و عشایر بوده‌اند. شهر تبریز با حدود دو  میلیون‌ نفرجمعیت‌ یکی‌ از پرجمعیت ‌ترین‌ شهرهای‌ ایران‌ و استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ است‌.
استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ ویژگی‌های‌ زمین‌ شناختی‌ و توپوگرافیکی‌ جالب‌ توجهی‌ دارد. قله‌ سهند با ۳۷۲۲ متر بلند ترین‌ نقطه‌ آن‌ است‌ در جنوب‌ تبریز واقع‌ شده‌ است‌. پست‌ ترین ناحیه‌ استان‌ نیز با ۱۲۲۰ متر در حوالی ‌دریاچه‌ ارومیه‌ قرار دارد. ارتفاعات‌ این‌ استان‌ در سه‌ ناحیه‌ شمالی‌ (کوههای‌ قره‌ داغ‌)، مرکزی‌ (سهند و بزقوش‌) وکوههای‌ جنوبی‌ (قافلانکوه‌) کشیده‌ شده‌اند.

کد پستی شهر تبریز : ۵۱۹۹۹ _ ۵۱۳۳۱

کد پستی شهر اسکو : ۵۳۵۹۱ _ ۵۳۵۱۱

کد پستی شهر باسمنج : ۵۳۶۹۱_ ۵۳۶۶۱

کد پستی شهر شبستر : ۵۳۸۹۱ _ ۵۳۸۱۱

کد پستی شهر مرند : ۵۴۱۹۹ _ ۵۴۱۳۱

کد پستی شهر اهر : ۵۴۶۹۱ _ ۵۴۶۱۱

کد پستی شهر سراب : ۵۴۹۹۱ _ ۵۴۹۱۱

کد پستی شهر مراغه : ۵۵۴۹۱ — ۵۵۴۱۱

کد پستی شهر بناب : ۵۵۵۹۱ _ ۵۵۵۱۱

کد پستی شهر هشترود : ۵۵۷۸۱ _ ۵۵۷۱۱

کد پستی شهر میانه : ۵۳۴۹۱ _ ۵۳۱۳۱

کد پستی شهر سردرود : ۵۳۶۵۱_ ۵۳۶۱۶

کد پستی شهر آذر شهر : ۵۳۷۹۱ _ ۵۳۷۱۱

کد پستی شهر هریس : ۵۳۹۹۱ _ ۵۳۹۱۱

کد پستی شهر جلفا : ۵۴۳۱۹ _ ۵۴۳۱۱

کد پستی شهر کلیبر : ۵۴۶۹۱ _ ۵۴۶۱۱

کد پستی شهر بستان آباد : ۵۴۹۹۱ _ ۵۴۹۱۱

کد پستی شهر عجب شیر : ۵۵۴۹۱ _ ۵۵۴۱۱

کد پستی شهر ملکان : ۵۵۶۹۱ _ ۵۵۶۱۱۱

کد پستی شهر چاراویماق : ۵۵۹۹۱ _ ۵۵۷۹۱

کد پستی های تمامی شهرهای آذربایجان شرقی در بالا آمده است و قابل استفاده است ، این مورد برای سهولت استفاده کاربران میباشد.