بانک شماره زنوز

درباره زنوز

زُنوز (به ترکی آذربایجانی: زونوز) یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش مرکزی شهرستان مرند واقع شده‌است.

جمعیت این شهر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، ۲٬۶۱۸ نفر بوده‌است که از این تعداد ۱٬۲۴۲ نفر مرد و ۱٬۳۷۶ نفر زن بوده‌اند، که از این که در قالب ۸۲۶ خانوار، ساکن این شهر بوده‌اند. شهر زنوز در ۲۵ کیلومتری شمال مرند و ۱۰۰ کیلومتری شمال تبریز واقع شده‌است. گفته می‌شود آرامگاه حضرت یونس در شهر زنوز می‌باشد و نام شهر زنوز از نام یونس گرفته شده است، که یونوس تبدیل شده به یونوز یا زنوز.

این شهر از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است و بنظر می‌رسد سابقه سکونت در آن به هزاره چهارم قبل از میلاد می‌رسد.

لیست شماره های زنوز

۰۹۱۴۹۹۱۰۹۶۹
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۰
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۱
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۲
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۳
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۴
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۵
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۶
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۷
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۸
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۷۹
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۰
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۱
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۲
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۳
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۴
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۵
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۶
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۷
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۸
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۸۹
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۹۲
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۹۳
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۹۴
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۹۵
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۹۶
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۹۷
۰۹۱۴۹۹۱۰۹۹۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۰۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۰۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۰۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۰۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۰۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۰۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۰۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۰۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۱۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۱۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۱۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۱۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۱۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۱۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۱۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۱۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۲۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۳۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۴۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۵۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۶۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۷۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۸۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۰۹۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۰۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۲۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۳۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۵
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۴۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۲
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۳
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۴
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۶
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۷
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۸
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۵۹
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۰
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۱
۰۹۱۴۹۹۱۱۱۶۲

۰۹۱۴۱۹۳۷۴۳۷
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۳۸
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۳۹
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۴۰
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۴۱
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۴۲
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۴۳
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۴۵
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۴۶
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۴۸
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۴۹
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۰
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۱
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۲
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۳
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۴
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۵
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۶
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۷
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۸
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۵۹
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۰
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۱
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۲
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۳
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۴
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۵
۰۹۱۴۱۹۳۷۴۶۶
۰۹۱۴۴۱۵۸۲۹۷
۰۹۱۴۴۱۵۸۲۹۸
۰۹۱۴۴۳۱۲۱۴۸
۰۹۱۴۴۹۱۴۵۵۳
۰۹۱۴۴۹۱۴۵۵۶
۰۹۱۴۴۹۱۶۲۴۹
۰۹۱۴۴۹۱۶۲۵۰
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۱
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۲
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۳
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۴
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۵
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۶
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۷
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۸
۰۹۱۴۴۹۱۶۸۹۹
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۰
۰۹۱۴۴۹۱۶۹۰۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۵۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۶۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۶۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۶۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۶۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۶۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۶۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۶۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۷۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۸۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۸۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۸۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۸۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۸۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۸۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۸۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۸۹۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۰۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۱۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۲۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۳۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۴۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۵۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۶۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۷۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۶
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۸
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۸۹
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۹۰
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۹۱
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۹۲
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۹۳
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۹۴
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۹۵
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۹۷
۰۹۱۴۴۹۲۶۹۹۸
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۰۱
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۰۲
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۰۳
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۰۴
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۰۵
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۰۶
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۰۸
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۰۹
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۰
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۱
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۲
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۳
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۴
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۵
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۶
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۷
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۸
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۱۹
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۰
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۱
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۲
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۳
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۴
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۵
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۶
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۷
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۸
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۲۹
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۰
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۲
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۳
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۴
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۵
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۶
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۷
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۸
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۹
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۴۰
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۴۱
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۴۲
۰۹۱۴۴۹۲۷۰۴۳

برای دانلود بانک شماره اعتباری زنوز بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی زنوز بصورت فایل اینجا کلیک کنید.