بانک شماره بناب جدید(مرند)

درباره بناب جدید(مرند)

بناب مرند (بناب جدید) یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش مرکزی شهرستان مرند واقع شده‌است. این شهر در ۱۰ کیلومتری شرق مرند و ۷۲ کیلومتری شمال غرب تبریز قرار گرفته‌است.

بناب مرند در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۳ خورشیدی از روستا به شهر ارتقا یافته و هم‌اکنون از لحاظ رتبه‌بندی شهرداریها، دارای درجهٔ یک است. این شهر از سمت شمال به زنوز، از سمت جنوب به صوفیان، از سمت شرق به ورزقان و از سمت غرب به مرند محدود شده‌است.

بناب مرند دارای پیشینه‌ای تاریخی است. منطقهٔ تاریخی «آلادر» گورستان‌های متعدد تاریخی را در خود جای داده‌است. در سال‌های اخیر گروهی از افراد این گورستان‌ها را به‌طور غیرمجاز حفاری کرده و آثار تاریخی آنرا به سرقت برده‌اند.

آب و هوای بناب مرند معتدل رو به سرد بوده و به دلیل اعتدال هوا، باغ‌های بسیاری در این شهر پدید آمده‌است. در فصل بهار و به ویژه در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، شمار بسیاری از گردشگران از این شهر بازدید می‌کنند.

لیست شماره های بناب جدید(مرند)

۰۹۱۴۹۹۲۰۰۵۹
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۰
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۱
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۲
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۳
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۴
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۵
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۷
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۸
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۶۹
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۰
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۱
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۲
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۳
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۴
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۵
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۶
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۸
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۷۹
۰۹۱۴۹۹۲۰۰۸۰

۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۴
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۵
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۶
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۷
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۸
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۲۹
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۳۰
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۳۱
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۳۲
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۳۳
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۳۴
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۳۵
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۳۶
۰۹۱۴۱۹۳۸۶۳۸
۰۹۱۴۳۹۱۱۴۰۴
۰۹۱۴۳۹۱۱۴۲۴
۰۹۱۴۳۹۱۱۵۰۵
۰۹۱۴۳۹۱۱۵۲۵
۰۹۱۴۳۹۱۱۶۰۶
۰۹۱۴۳۹۱۱۶۲۶
۰۹۱۴۳۹۱۱۷۰۷
۰۹۱۴۳۹۱۱۷۲۷
۰۹۱۴۳۹۱۱۸۰۸
۰۹۱۴۳۹۱۱۸۲۸
۰۹۱۴۳۹۱۱۹۰۹
۰۹۱۴۳۹۱۱۹۲۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۰۱۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۱۳۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۲۱۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۲۳۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۲۹۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۲۹۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۲۹۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۲۹۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۳
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۴
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۰۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۳
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۴
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۱۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۲۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۲۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۲۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۲۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۲۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۲۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۲۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۳۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۳۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۳۴
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۳۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۳۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۳۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۳۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۳
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۴
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۴۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۳
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۴
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۵۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۳
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۴
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۶۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۳
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۷۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۱
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۳
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۴
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۸
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۸۹
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۰
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۲
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۳
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۴
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۵
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۶
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۷
۰۹۱۴۳۹۱۲۳۹۸
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۵۹
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۱
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۲
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۳
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۴
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۵
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۶
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۷
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۸
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۶۹
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۷۰
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۷۱
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۷۲
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۷۳
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۷۶
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۷۷
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۷۸
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۷۹
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۸۰
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۸۱
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۸۲
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۸۳
۰۹۱۴۴۹۱۳۰۸۶

برای دانلود بانک شماره اعتباری بناب جدید(مرند) بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی بناب جدید(مرند) بصورت فایل اینجا کلیک کنید.