ارسال هدفمند پیامک

ارسال هدفمند پیامک را ا آریا اس ام اس تجربه کنید.

بهترین تبلیغ همیشه تبیلغی بوده است که بازار هدف را نشانه رفته باشد.

تبلیغات کورکورانه نه تنها باعث پیشرفت نبوده، بلکه گاها نتیجه عکس خواهد داشت، در مورد ارسال پیامک تبلیغاتی نیز این قانون صادق میباشد، شما ممکن است تبلیغ خود را بدون هدف و به صورت رندوم به شماره های مختلفی ارسال نمائید. ممکن است تعداد بسیاری از دریافت کننده ها جزء بازار هدف شما و در بازه مشتریان بالقوه شما نباشند.

پس شما میزان قابل توجهی از سرمایه و بودجه تبلیغاتی خود را به هدر داده اید.

اما این فعالیت تبلیغاتی را میتوان بهینه نمود. به این ترتیب که پیامک تبلیغاتی خود را به بازار هدف و کسانی که ممکن است در دایره مشتریان شما قرار گیرند، ارسال نمائید.

از جمله ویژگی های ارسال هدفمند عبارتند از :

ارسال به یک محدوده جغرافیای خاص

ارسال پیامک به یک استان ، بخش و شهرستان خاص

ارسال پیامک به یک قشر خاصی از جامعه مانند پزشکان و یا وکلا و . . .

ارسال پیامک برای یک کد پستی خاص

ارسال بر اساس سن و جنسیت

بسته به شرایط مختلف و هدف ارسال ارسال کننده پیام میتواند یکی از موارد بالا رو در نظر گرفته و انتخاب مورد بالا در نتیجه خروجی قطعا تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.