بانک شماره افوس

درباره افوس

افوس شهری در استان اصفهان ایران است.

این شهر در شهرستان بوئین و میاندشت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۴٬۳۱۳ نفر (۱٬۲۴۳خانوار) بوده‌است.

این شهر تا قبل از سال ۱۳۷۵ با عنوان روستای افوس، مرکز دهستان گرجی بوده و از تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۷۵ تبدیل به شهر شده‌است.

آب و هوای افوس معتدل کوهستانی بوده، دمای آن در فصل زمستان کم، و بارش برف زیاد است. در فصل تابستان نیز هوای ملایم و مطبوعی دارد. تنوع آب و هوا و جنس خاک سبب رویش گیاهان علفی و بوته‌ای خودرو در افوس می‌گردد وجود این گیاهان سبب می‌شود که در فصل گرم، دشت‌های آن سرسبز باشد.

لیست شماره های افوس

۰۹۱۳۹۷۱۰۰۱۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۱۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۱۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۱۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۱۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۱۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۱۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۱۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۲۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۳۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۴۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۵۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۶۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۷۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۸۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۰۹۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۰۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۰۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۰۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۰۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۰۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۰۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۰۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۱۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۱۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۱۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۱۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۱۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۱۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۱۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۱۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۲۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۳۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۴۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۵۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۶۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۷۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۸۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۱۹۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۰۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۰۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۰۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۰۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۰۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۰۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۰۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۱۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۲۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۲۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۲۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۲۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۲۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۲۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۲۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۲۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۳۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۴۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۵۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۶۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۷۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۸۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۲۹۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۰۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۰۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۰۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۰۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۰۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۰۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۰۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۱۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۰
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۳
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۸
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۲۹
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۳۱
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۳۲
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۳۴
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۳۵
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۳۶
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۳۷
۰۹۱۳۹۷۱۰۳۳۸
۰۹۱۳۹۷۱۷۷۳۹
۰۹۱۳۹۷۱۷۷۴۰
۰۹۱۳۹۷۱۷۷۴۱
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۸۴
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۸۵
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۸۶
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۸۷
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۸۸
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۸۹
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۹۰
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۹۲
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۹۳
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۹۴
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۹۵
۰۹۱۳۹۷۲۱۹۹۶
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۰۲
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۰۳
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۰۴
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۰۵
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۰۶
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۰۷
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۰۸
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۰۹
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۰
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۱
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۲
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۳
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۴
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۵
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۶
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۷
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۸
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۱۹
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۰
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۱
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۲
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۳
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۴
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۵
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۶
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۷
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۸
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۲۹
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۰
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۱
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۲
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۳
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۴
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۵
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۶
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۷
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۸
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۳۹
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۴۰
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۴۱
۰۹۱۳۹۷۳۶۷۴۲
۰۹۱۳۹۷۴۳۲۶۵
۰۹۱۳۹۷۴۳۲۶۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۳
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۴
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۵
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۸
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۷۹
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۳
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۴
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۵
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۷
۰۹۱۳۲۷۲۸۸۹۸
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۳
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۵
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۷
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۸
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۰۹
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۳
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۴
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۵
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۷
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۸
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۱۹
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۳
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۴
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۵
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۷
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۸
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۲۹
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۳
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۴
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۵
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۷
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۸
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۳۹
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۳
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۴
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۵
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۷
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۸
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۴۹
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۳
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۴
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۵
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۶
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۷
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۸
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۵۹
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۶۰
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۶۱
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۶۲
۰۹۱۳۲۷۲۸۹۶۳
۰۹۱۳۳۷۱۱۲۵۹
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۳۸
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۳۹
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۴۰
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۴۱
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۴۲
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۴۳
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۴۴
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۴۵
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۴۶
۰۹۱۳۳۷۲۲۸۴۷
۰۹۱۳۴۷۱۳۱۸۶
۰۹۱۳۴۷۱۳۱۸۷
۰۹۱۳۴۷۱۳۱۸۸
۰۹۱۳۴۷۱۳۱۸۹

برای دانلود بانک شماره اعتباری افوس بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی افوس بصورت فایل اینجا کلیک کنید.