بانک شماره گردکشانه

درباره گردکشانه

این شهر در میان شهرهای نقده و پیرانشهر واقع شده و جاده ارومیه به مهاباد از آن می‌گذرد.

شهر گردکشانه خود به تنهایی تأسیس شده‌است؛ و در آیندهٔ نزدیک با ادغام دو روستای مجاور یعنی سروکانی و اندیزه به لاجانشهر تغییر نام خواهد داد؛ و جمعیت آن به ۵۰۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.[۱] گِردَک و گرده در گویش محلی به معنی تپه است و در نامگذاری روستاهای منطقه زیاد به‌چشم می‌خورد.

لیست شماره های گردکشانه

۰۹۱۴۹۴۴۵۸۹۳
۰۹۱۴۹۴۴۵۸۹۴
۰۹۱۴۹۴۴۵۸۹۵
۰۹۱۴۹۴۴۵۸۹۶
۰۹۱۴۹۴۴۵۸۹۷
۰۹۱۴۹۴۴۵۸۹۸
۰۹۱۴۹۴۴۵۸۹۹
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۰
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۱
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۲
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۳
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۴
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۵
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۶
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۷
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۸
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۰۹
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۰
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۱
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۲
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۳
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۴
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۵
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۶
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۷
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۸
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۱۹
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۰
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۱
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۲
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۳
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۴
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۵
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۶
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۷
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۸
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۲۹
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۳۰
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۳۱
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۳۲
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۳۳
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۳۴
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۳۵
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۳۶
۰۹۱۴۹۴۴۵۹۳۷
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۲۸
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۲۹
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۳۰
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۳۱
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۳۲
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۳۳
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۳۴
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۳۵
۰۹۱۴۱۶۸۵۶۳۶

برای دانلود بانک شماره اعتباری گردکشانه بصورت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بانک شماره دائمی گردکشانه بصورت فایل اینجا کلیک کنید.