نحوه شکایت از سامانه های پیامکی

نحوه شکایت از سامانه های پیامکی

نحوه شکایت از سامانه های پیامکی
نحوه شکایت از سامانه های پیامکی

سامانه دریافت شکایت از سامانه های ارسال پیامک انبوه که از سوی مرکز توسعه و فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال راه اندازی شده اندکی پس از راه اندازی بیش از ۱۶۰۰ شکایت دریافت کرد.

مشترکان تلفن همراه می توانند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴، شکایات خود را از پیامک های دریافتی تبلیغاتی به ثبت برسانند. برای این منظور، مشترکان می توانند، شکایات خود را از پیامک های انبوه تبلیغاتی به این سامانه پیامک کرده و در آن شماره پیامک ارسالی و متن آن را ذکر کنند تا مورد رسیدگی واقع شود. امیر سیاح، مدیر واحد تلفن همراه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال درباره این سامانه اظهار کرد: مشترکان تلفن همراه گاهی با پیامک های تبلیغاتی مواجه می شوند که محتوای این پیام ها ممکن است برایشان آزار دهنده باشد، از این رو تلاش می شود با راه اندازی سامانه ای به منظور دریافت این پیامک ها به شکایات مردم رسیدگی شود. وی با بیان اینکه پیامک های انبوه تبلیغاتی که لوازم و محصولات دارویی و بهداشتی را تبلیغ می کنند باید تاییدیه وزارت بهداشت را داشته باشند، گفت :  تاکنون بارها شاهد محصولات تبلیغاتی دارویی و بهداشتی بودیم که تبلیغاتی بوده و مجوز ندارند.

وی تاکید کرد: البته باید برای رسیدگی و پیگیری های بیشتر شماره ای که پیامک به آنان ارسال شده را ارسال کرده تا رسیدگی های لازم در خصوص تخلف های احتمالی صورت گیرد. مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال نیز به ارائه دهندگان سرویس های ارزش افزوده تاکید کرده است که حتما در پیامک ارسالی، هزینه هر پیامک و شیوه قطع آن را در صورت انصراف دریافت کننده، اطلاع رسانی کنند.