کد پستی استان خراسان رضوی

درباره استان خراسان رضوی

خراسان، در طول تاریخ شاهد ظهور و سقوط سلسله‌ها و دولت‌های بسیاری در قلمرو خود بوده‌است. اقوام مختلف اعراب، ترک‌ها، کردها، مغول‌ها، ترکمن‌ها و افغان‌ها زمان به زمان به این منطقه تغییرات را به ارمغان آورده‌اند.

جغرافی‌دانان باستان، ایران را به هشت بخش تقسیم کرده‌اند که خراسان بزرگ شکوفاترین و بزرگ‌ترین قلمرو بوده‌است.

امپراتوری اشکانیان برای چندین سال در نزدیکی مرو در خراسان مستقر بوده‌است. در دوران ساسانیان نیز استان توسط یک سپهبد که پادگوسبان نامیده می‌شده و چهار مرگراوس (margraves) که هر یک، فرمانده یکی از چهار بخش استان بوده‌اند، حکومت می‌شده‌است.

در دوران فتوحات مسلمانان در ایران، خراسان به چهار بخش تقسیم گردید و هر بخش به اسم شهر بزرگ خود یعنی نیشابور، مرو، هرات و بلخ نامیده شدند.

قدیمی‌ترین آثار حیات انسانی در ایران، شامل تعدادی ادوات و دست‌افزارهای سنگی با قدمت تخمینی ۸۰۰ هزار سال قبل، متعلق به دوران پارینه سنگی قدیم، از بستر رودخانه کشف رود مشهد به‌دست آمده‌است. در حالی‌که قدیمی‌ترین مکان‌های استقرار انسان، حداکثر با قدمت ۱۰۰ هزار سال در نواحی دیگر ایران نظیر آذربایجان، لرستان و غیره شناسایی شده‌اند.

کد پستی شهر خواف : ۹۵۶۱۱ _ ۹۵۶۹۱

کد پستی شهر درگز : ۹۴۹۱۱ _ ۹۴۹۹۱

کد پستی شهر رشتخوار : ۹۵۴۱۱ _ ۹۵۴۸۱

کد پستی شهر سبزوار : ۹۶۱۳۱_ ۹۶۵۹۱

کد پستی شهر سرخس : ۹۳۸۱۱ _ ۹۳۸۹۱

کد پستی شهر فریمان : ۹۳۹۱۱ _ ۹۳۹۹۱

کد پستی شهر قوچان : ۹۴۷۱۱ _ ۹۴۸۶۱

کد پستی شهر کاشمر : ۹۶۷۱۱ _ ۹۶۷۹۱

کد پستی شهر کلات : ۹۳۷۱۱ _ ۹۴۹۳۱

کد پستی شهر گناباد : ۹۶۹۱۱ _ ۹۶۹۹۱

کد پستی شهر مشهد : ۹۱۳۳۱ _ ۹۳۷۸۱

کد پستی شهر نیشابور : ۹۳۱۳۱ _ ۹۳۴۹۱

کد پستی های تمامی شهرهای خراسان رضوی در بالا آمده است و قابل استفاده است ، این مورد برای سهولت استفاده کاربران میباشد.